Tại sao lại lựa chọn tranh tường sài gòn?

Chúng tôi có một đội ngũ họa sĩ chuyên nghiệp đến từ các trường đại học huế..